nieuws

Zzp'ers tot 1 januari 2018 buiten schot

nieuws >>

Zoals aangekondigd heeft de belastingdienst de controles bij zzp'ers op een laag pitje gezet.

 

Nadat de VAR was afgeschaft, ontstond er veel onzekerheid bij de opdrachtgevers van zzp'ers. Stel dat bij een controle de Belastingdienst zich op het standpunt stelt dat er straks sprake is of was van een dienstbetrekking, dan kunnen er forse aanslagen volgen. De maatschappelijke en politieke tegenwind werd zo sterk dat nu zwart-op-wit aan zzp'ers is toegezegd dat er tot 1 januari 2018 niet door de Belastigndienst ingegrepen gaat worden. De Belastingdienst heeft een brief verzonden naar alle zzp'ers die voorheen over een VAR beschikten. Maar ook anderen (opdrachtgevers en opdrachtnemers) kunnen zich beroepen op het beleid en de standpunten die in de brief zijn vastgelegd. 

 

Wat is er toegezegd?

Er worden geen naheffingen, boetes of correctieverplichtingen loonheffingen opgelegd tot in ieder geval 1 januari 2018. Deze toezeging geldt niet voor 'kwaadwillenden', daar waar opdrachtgever en opdrachtnemer werken in de context van de opzet, fraude of zwendel. Begin februari 2017 had de Belastingdienst nog (slechts) zeven 'kwaadwillenden' in het vizier. Dit lage aantal bevestigt dat de handhaving zich inderdaad beperkt tot uitzonderlijke (frauduleuze) situaties.

 

Natuurlijk mag je wel werken volgens de gepubliceerde modelovereenkomsten. De wetgever studeert nu op aanpassing van de arbeidswetgeving. In de brief van de Belastingdienst staat dat zolang dat onderzoek loopt, het niet nodig is om overeenkomsten van opdrachtgevers en opdrachtnemers aan de Belastingdienst voor te leggen. Als je het wilt, is de Belastingdienst wel bereid om een overeenkomst te beoordelen. Maar dat gebeurt dan aan de hand van de huidige wetgeving. Omdat de wetgeving misschien aangepast wordt, is de Belastingdienst erg terughoudend bij de beoordelingen. Het voorleggen van nieuwe overeenkomsten is daarom niet zinvol.

Terug