nieuws

Wanneer neem je een incassobureau in de arm?

nieuws >> Algemeen

In de huidige economie is het heel normaal geworden om facturen als ze binnenkomen niet direct of binnen de gestelde betaaltermijn te betalen. Iedereen heeft het financieel iets minder ruim gekregen. Als zelfstandig ondernemer zijnde, die moet leven van deze inkomsten, kan het zeer onwenselijk zijn om lang(er) op het geld te moeten wachten. Per slot van rekening zijn de diensten/producten vaak al geleverd.  Je schakelt een incassobureau in als je niet- of slecht betalende klanten hebt.

 

Er zijn verschillende soorte incassobureaus. Een aantal werken op abonnementsbasis, waarbij je maandelijks of jaarlijks een bedrag in rekening gebracht krijgt mocht je ze ooit nodig hebben. Een aantal rekent een percentage van de vordering als kosten voor de ondernemer, maar er zijn er ook die "no cure - no pay" werken en waarbij slechts betaald hoeft te worden indien er daadwerkelijk een incassotraject start en de door het incassobureau gemaakte kosten niet voor jou als ondernemer komen, maar voor jouw debiteur.

 

Heb je te maken met tijdslimieten als je een incassobureau wilt inschakelen?

Er zijn geen wettelijke regelingen die bepalen na of binnen welke termijn u een incassobureau mag inhuren. Je kunt je vordering direct na verstrijken van de betalingstermijn uit handen geven, maar geadviseerd wordt om je debiteur eerst een aantal maal in de gelegenheid te stellen om de openstaande vordering te betalen. Bijvoorbeeld direct tot een aantal dagen na het verstrijken van de betaaltermijn van de vordering een 1e herinnering te sturen en vervolgens na 7 of 14 dagen een 2e herinnering te sturen en vervolgens nog een aanmaning en eventueel nog een 2e aanmaning. In veel gevallen helpt het ook om telefonisch contact op te nemen met cliënt om na te gaan waarom deze niet betaald. In de regel wil je de klant langer behouden als klant en is het raadzaam om eerst zoveel mogelijk pogingen te hebben gedaan om zelf het geld zonder al teveel extra kosten binnen te halen.

 

Kunnen vorderingen verjaren?

Ja zeker! De gemiddelde verjaringstermijn voor een vordering is vijf jaar, waarna je de termijn nogmaals drie keer met vijf jaar kunt verlengen. Voor die tijd zul je een incasso-opdracht moeten geven. Voor een succesvol incassotraject geldt wel: hoe sneller, hoe beter.

 

Hoe gaat een incassobureau te werk?

Een incassobureau zal in eerste instantie het minnelijke traject afleggen. Dat is gericht op een betalingsregeling met behoud van de klantrelatie. Dit traject start nadat de debiteur schriftelijk gewaarschuwd is dat het incassobureau is ingeschakeld. Betaalt de debiteur niet binnen de aangegeven tijd, dan wordt hij eerst doorgelicht, hij kan failliet zijn, waarna het incassobureau diverse ingebrekestellingen stuurt en verzoekt binnen een aantal dagen te betalen. Dit traject duurt een aantal weken.

 

Wat als de minnelijke aanpak niet werkt?

Het minnelijke traject leidt in veel gevallen tot betaling. Door de inschakeling van een incassobureau beseft de debiteur meestal dat de crediteur er serieus werk van maakt. Mocht het bovengenoemde traject niet helpen, dan kun je overgaan tot het juridische traject. Het incassobureau ondersteunt hun cliënten hier ook bij. De debiteur ontvangt dan allereerst een kennisgeving van rechtsvervolging, waarna een dagvaarding volgt. Voor dit laatste schakelt het incassobureau een deurwaarder in. Bij vorderingen tot 5000 euro komt het geschil voor de kantonrechter.

 

Wanneer heb je een advocaat nodig?

Bij vorderingen boven de 5000 euro komt het geschil voor de rechtbank en heb je een advocaat nodig. De meeste incassobureaus helpen je bij het vinden van een raadsman. Vervolgens bepaalt de rechter de uitkomst: terugbetaling of niet, een betalingsregeling of in beslagname. Je kunt tegen de uitspraak in beroep gaan. Je kunt je wanbetaler ook failliet laten verklaren. Dit kan als de wanbetaler twee of meer schuldeisers heeft.

 

Hoe zit het met incasso over de grens?

Een aantal incassobureaus doen ook incasso's over de grens. Vanwege verschillende rechtssystemen kunnen incassotrajecten per land afwijken. Leg in je algemene voorwaarden vast dat een eventueel proces in Nederland moet plaatsvinden.

 

Wat mag het kosten?

Het is de trend in incassoland om op ‘no cure no pay’-basis te werken. Daarnaast komen de incassokosten die bovenop de vordering komen, voor rekening van de debiteur. In de wet staat dat incassokosten ‘redelijk’ moeten zijn en dat er alleen kosten in rekening mogen worden gebracht die écht gemaakt zijn. Als vuistregel wordt een maximum van 15 procent van het oorspronkelijke aankoopbedrag, aangehouden. Dit wordt vaak vermeerderd met de wettelijke rente. Mocht de zaak voor de rechter komen, dan komen er nog griffierkosten bij.

 

Advies

Natuurlijk hoop je nooit een incassobureau nodig te hebben, maar in sommige gevallen is het gewoonweg onvermijdelijk. Ons advies is het in eerste instantie proberen zelf op te lossen door middel van herinneringen/aanmaningen en een telefoongesprek, aangezien je je klant langer wilt houden, maar mocht dit niet baten dan zit er niets anders op dan een incassobureau in te schakelen om je vordering binnen te krijgen. Wij hebben inmiddels een zeer goede ervaring met Van Hoek & Partners incassoservices te 's-Hertogenbosch. Zij werken niet op abonnementsbasis en de kosten van de vordering komen voor jouw debiteur. Verder kun je online de status van je vordering(en) inzien.

 

Mocht je meer informatie wensen over Van Hoek & Partners of over dit onderwerp, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.

 


 

Terug