nieuws

verzuimboete bij niet of te laat doen of betalen belastingaanslagen

nieuws >> Belasting

Sinds 1 januari 2011 kun je een verzuimboete krijgen als je je aanslagbelasting niet, niet volledig of niet op tijd betaalt. Mogelijk ontvang je hierover een brief van de belastingdienst. De nieuwe regeling geldt voor iedereen. Belastingplichtigen die in 2010 hebben verzuimd bij de betaling van hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, ontvangen mogelijk een waarschuwingsbrief. De verzuimboete staat los van eventuele kosten die de belastingdienst in rekening kan brengen als gevolg van maatregelen die ze moeten treffen om je belastingschuld te innen.

 

De hoogte van de verzuimboete is gebaseerd op het bedrag dat je had moeten betalen en kan oplopen tot € 4.920 per verzuim. Deze maatregel is ingegaan per 1 januari 2011.

 

Als je een belastingaanslag niet of te laat betaalt, betekent dit dat je uiteindelijk altijd meer betaalt. Want je betaalt dan ook nog invorderingsrente en andere kosten.

 

Als je je belasting niet op tijd betaalt, moet de belastingdienst maatregelen nemen om de schuld te innen.

 

Kosten
De kosten van deze maatregelen, zoals het versturen van een aanmaning of een dwangbevel en beslaglegging op je eigendommen, zijn voor jouw rekening.

 

Faillissement
Als de invorderingsmaatregelen geen oplossing bieden, is de belastingdienst gedwongen je faillissement aan te vragen. Het faillissement betekent meestal het einde van je onderneming.

 

Als je een aanmaning ontvangt, moet je je belastingschuld betalen binnen 14 dagen na dagtekening van de aanmaning. Is je belastingschuld lager dan € 454, dan kost de aanmaning € 6. Is je belastingschuld € 454 of hoger, dan kost de aanmaning € 15.

 

Betaal je niet binnen de termijn van de aanmaning, dan ontvang je kort daarna een dwangbevel, per post of via de belastingdeurwaarder. Je krijgt met het dwangbevel een bevel om je belastingschuld binnen 2 dagen te betalen.

 

De kosten voor de betekening van het dwangbevel zijn:

 

€ 37 bij een belastingschuld tot € 90
€ 37 plus € 3 voor elke volle € 45 aan schuld (tot een maximum van € 11.026) bij een belastingschuld vanaf € 90
Betaal je niet binnen de termijn van het dwangbevel, dan kan er beslag gelegd worden op je eigendommen en/of loon en/of uitkering. Daarnaast kan de belastingdienst een overheidsvordering doen.

 

Met een overheidsvordering kan de belastingdienst een belastingschuld rechtstreeks van je bankrekening afschrijven. Banken zijn wettelijk verplicht hieraan mee te werken.

 

Het saldo op je bankrekening en het bedrag dat je rood mag staan, vallen onder het bereik van de overheidsvordering. Het afgeschreven bedrag is niet storneerbaar. Dit houdt in dat je je bank bij een overheidsvordering geen opdracht kunt geven het bedrag terug te storten.

 

Wanneer overheidsvordering?
Het bedrag dat je moet betalen, wordt van je bankrekening afgeschreven als je na ontvangst van een dwangbevel je belastingschuld nog steeds niet betaalt.

Als ondernemer krijg je alleen uitstel van betaling als je voor de hele belastingschuld zekerheid kunt geven, bijvoorbeeld met:

  • een bankgarantie
  • een persoonlijke borgstelling
  • een hypotheek

Meer informatie vind je in de brochure 'Als uw onderneming de belasting niet op tijd kan betalen'. Je kunt deze brochure downloaden op de site van de belastingdienst.

 

Wil je een verzoek om uitstel van betaling indienen, dan gebruik je het formulier 'Verzoek betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie voor ondernemingen'. Ook dit formulier kun je downloaden van de website van de belastingdienst.

 

Verrekening loonbelasting met omzetbelasting
Als je een aangifte loonbelasting moet betalen en over dezelfde periode ook een teruggaaf omzetbelasting tegemoet kunt zien, kun je de belastingdienst verzoeken de aangifte loonbelasting te verrekenen met de teruggaaf omzetbelasting. Kom je voor deze verrekening in aanmerking, dan krijg je uitstel van betaling voor de aangifte loonbelasting.

 

Conclusie: Al met al kun je dit alles beter voorkomen en op tijd je aangiftes doen en betalen!!

 

Terug