nieuws

Suppletie btw, doen!

nieuws >> Belasting

Bij het opstellen van de jaarstukken blijkt er vaak een verschil te zijn tussen de verschuldigde btw en de afgedragen btw. Deze zogenoemde suppletie aangifte vind je achterin de jaarrekening. De fiscus controleert hier extra op.

 

Suppletieaangifte verplicht
Het komt vaak voor dat bij het opstellen van de jaarstukken blijkt dat er een verschil is tussen de daadwerkelijk verschuldigde btw en de op de aangiften betaalde btw. Sinds 2012 is er een wettelijke verplichting om dan een suppletieaangifte in te dienen.
U moet hiervoor een apart formulier gebruiken. Niet-naleving kan leiden tot een forse boete. Kleine correcties van per saldo niet meer dan € 1.000 kunnen gewoon in de volgende btw aangifte meegenomen worden.

 

Balansschuld
Zeker in tijden waarin het financieel tegenzit, kan de verleiding ontstaan om geen suppletieaangifte te doen. Let op! Dan is er in de ogen van de fiscus al snel sprake van opzet. Boete 50%!

 

Actie Fiscus 2014
De Belastingdienst is bezig met een actie waarbij de btw-schuld op de balans vergeleken wordt met de ingediende btw-aangiften. Als daarin een verschil zit, zal men contact opnemen met de vraag waarom er geen suppletieaangifte is ingediend. Als die ten onrechte niet is ingediend, zal de niet-afgedragen btw worden nageheven, met rente en boete. Deze boetes kunnen verlaagd worden bij boetematigende omstandigheden, bijvoorbeeld uw financiële situatie.

 

  Gevolg indienen suppletieaangifte  Risico niet indienen suppletieaangifte
Rente

 

Ingediend voor 1 april 2014: geen 
belastingrente

Belastingrente ( momenteel 3%)
Boete Geen boete bij suppletie tot € 20.000,-
of minder dan 10% van de al afgedragen
btw. Anders 5% boete max € 4.920,-

Vergrijpboete: 25% tot 100%
mogelijk zelfs tweemaal (onjuiste 
aangifte en niet doen suppletieaangifte)

 

 

Vrijwillige verbetering
Als er ook bij jou sprake is van niet aangegeven btw, is het zaak om die alsnog zo snel mogelijk aan te geven. Als de fiscus nog geen contact heeft opgenomen, dan kunnen, door alsnog vrijwillig een suppletieaangifte in te dienen, boetes worden beperkt en mogelijk zelfs worden voorkomen.

 

 

 

Terug