nieuws

niet hele jaar fiscale partners

nieuws >>

 

 

 

Uitbetaling algemene heffingskorting

 
Voor de uitbetaling van de algemene heffingskorting verandert er niets. Als je geen of weinig inkomen hebt en je hebt langer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner, dan kom je mogelijk in aanmerking voor uitbetaling van de algemene heffingskorting. Je moet langer dan 6 maanden getrouwd zijn of langer dan 6 maanden samenwonen en op hetzelfde adres ingeschreven staan. 

 

Welke inkomsten en aftrekposten mag je verdelen?


Je mag de volgende inkomsten en aftrekposten wel met je fiscale partner verdelen:

 

•het saldo van de inkomsten en aftrekposten van de eigen woning
•aftrek vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld
•voordeel uit aanmerkelijk belang
•de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen (box 3)
•betaalde alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
•uitgaven voor het levensonderhoud van kinderen jonger dan 30 jaar
•uitgaven voor specifieke zorgkosten
•uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapte kinderen, broers of zussen
•studiekosten of andere scholingsuitgaven
•kosten voor een rijksmonumentenpand
•giften
•verliezen op beleggingen in durfkapitaal
•restant persoonsgebonden aftrek over vorige jaren
 

Je mag de volgende inkomsten en aftrekposten niet met je fiscale partner verdelen:

 

•belastbare winst uit onderneming
•loon, uitkering of pensioen
•reisaftrek openbaar vervoer
•bijverdiensten en inkomsten als freelancer, alfahulp, artiest of beroepssporter
•inkomsten uit beschikbaar gestelde bezittingen
•ontvangen alimentatie en andere periodieke uitkeringen
•uitgaven voor inkomensvoorzieningen
•negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen
•negatieve persoonsgebonden aftrek
 

 

Ben je niet het hele jaar getrouwd of voldoe je niet het hele jaar aan de voorwaarden voor fiscaal partnerschap? En sta je niet het hele jaar ingeschreven op hetzelfde adres? Dan ben je maar een gedeelte van het jaar fiscale partners. Je kunt dan voor de verdeling van inkomsten en aftrekposten ervoor kiezen om het hele jaar als fiscale partner te worden beschouwd. Je mag dan toch bepaalde inkomsten en aftrekposten verdelen.

 

Terug