nieuws

loop de verzekeringsportefeuille na

nieuws >> Algemeen

Het is raadzaam om minstens eenmaal per jaar na te gaan of de verzkeringen nog aansluiten bij de huidige risico's die je loopt. Daarbij kan worden gekeken of er nog voldoende dekking is, of de verzekering nog wel nut heeft of een private verzekering wellicht goedkoper is dan een publieke, of bepaalde risico's  c.q. aansprakelijkheden wel verzekerd zijn, etc.

 

Voorkom onderverzekering
Het komt regelmatig voor dat de opstal- en inboedelverzekering na het afsluiten bijna nooit meer worden bijgesteld. In de loop der jaren neemt de waarde echter vaak toe doordat je je woning mogelijk verbouwt en verbetert. Je opstalverzekering moet dan meegroeien.

 

Datzelfde geldt voor je inboedelverzekering. Je koopt waarschijnlijk geregeld nieuwe spullen en als je verzekering nog gebaseerd is op de waarde van je inboedel een flinke tijd geleden, kan het betekenen dat je bij schade niet de volledige waarde krijgt uitgekeerd. Het zijn geen dingen waar je dagelijks bij nadenkt, maar toch zeker iets waar je bij tijd en wijlen (het beste 1x per jaar) even bij stil moet staan. Verzkeringen waar je aan kunt denken zijn:

  • inboedelverzekering
  • opstalverzekering
  • bedrijfsaansprakelijkheid
  • rechtsbijstand
  • arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • inkomensverzekering
  • WA-verzekering
  • bedrijfsschadeverzekering
  • etc.

 

Dus voorkom onderverzekering en check daarom regelmatig of er nog voldoende dekking is.

 

Denk bij verbouwing ook aan inbraakpreventie
Denk bij een verbouwing ook direct aan preventieve maatregelen door bijvoorbeeld nieuwe ramen en deuren te voorzien van deugdelijk hang en sluitwerk. Op de site Politiekeurmerk Veilig Wonen vindt u veel tips om uw woning beter tegen een inbraak te beschermen. Voldoet uw woning aan het keurmerk dan ontvangt u bovendien veelal een korting op uw inboedelverzekering.

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Als zelfstandig ondernemer krijg je geen ziektewetuitkering bij langdurige ziekte. Het is dus raadzaam om na te denken over een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De betaalde premie van deze verzekering mag je bij je aangifte inkomenstenbelasting van je belastbare winst aftrekken waardoor je ook nog een deel van de belastingdienst terug krijgt.

 

Lijfrente of pensioen op eigen gelegenheid

In loondienstverband bouw je een pensioen op, maar als zelfstandig ondernemer stopt de opbouw van dit pensioenpotje en krijg je bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd slechts nog AOW en het deel dat na aftrek van alle bewaarkosten over de jaren van opbouw tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd is overgebleven. Het is dus raadzaam om ook hierover na te denken, aangezien je anders slechts een AOW ontvangt, wat eigenlijk in alle gevallen een flinke achteruitgang in inkomen betekent. Ook deze premie kan worden afgetrokken bij je aangifte inkomstenbelasting.

 

Mocht je vragen hebben over welke verzekering in jouw geval zinvol of noodzakelijk is en of je nog wel voldoende verzekerd bent, neem dan contact met ons op. Eventueel kunnen we samen kijken naar wat voor jou van toepassing is. 

Terug