nieuws

lenen van de bv: tegen welke rente?

nieuws >> Belasting

Leen je geld van je vennootschap, dan moeten de voorwaarden van de lening ‘zakelijk’ zijn. Je vennootschap moet je dan een zakelijke rente in rekening brengen. Maar wat is een zakelijke rente? En leen je als aandeelhouder of als werknemer?

 

Lenen als aandeelhouder
Je leent als aandeelhouder wanneer je vennootschap de lening alleen aan jou wil verstrekken, omdat je de aandeelhouder bent. Leen je als aandeelhouder van je vennootschap? Dan hoeft je niet uit te gaan van rente die je aan de bank zou betalen. Volgens de Hoge Raad is de vennootschap vergelijkbaar met een gelduitlenende particuliere belegger. De rente van de geldlening moet daar worden gesteld op het rendement dat een particuliere belegger kan behalen op een vergelijkbare geldlening aan een derde. Gevolg hiervan is dat je vennootschap in de regel een lagere rente van je kan bedingen dan een bank.

 

De rechtbank Arnhem vond de euribor als basis voor de in rekening te brengen rente aanvaardbaar (uitspraak december 2009). Deze rente fungeert in de praktijk als basis voor de prijsinstelling van dienstverlening door banken, maar ook bij het aanhouden van spaartegoeden. Wel kan deze euribor-rente verhoogd worden met een risico-opslag. Hoe hoog deze opslag moet zijn, hangt vooral af van de privévermorgenspositie van de DGA. In de zaak die speelde voor rechtbank Arnhem, werd de risico-opslag op 1,5 procent gesteld. Op basis van euriborstanden per 1  december plus 1,5 procent opslag betekent dit een rente van 2,5 procent.

 

Lenen als werknemer

Wanneer de vennootschap aan jou leent vanwege het feit dat je werkzaamheden verricht voor de vennootschap, dan leen je als werknemer.

 

Hier gelden andere regels. Over bepaalde leningen hoef je helemaal geen rente te bedingen. Dit geldt bijvoorbeeld voor leningen die je aangaat om uitgaven te financieren die bij  verstrekking door de werkgever behoorde tot de vrije vergoedingen of verstrekkingen; in dat geval geldt voor de loonbelasting namelijk een vrijstelling. Ook over de lening voor de aanschaft en/of verbetering van de eigen woning (hoofdverblijf) hoef je geen rente te betalen, mits de rente aftrekbaar is wanneer wel rente was bedongen.
 

 

In andere gevallen moet je minstens een reële rente van 2,5 procent (2010) berekenen. Dat percentage geldt voorlopig ook voor 2011. Als dit verandert, dan laten we dat weten via de website of onze nieuwsbrief.

 

Tip!
Wil je geld lenen van je vennootschap? Beoordeel dan altijd eerst of de rente zakelijk is en in welke hoedanigheid je de lening het best kan afsluiten. Wij kunnen je hier mee helpen.

Terug