nieuws

Fikse fiscale aftrekpost bij elektrische bestelauto

nieuws >>

Op de lijst van bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA), is vanaf 2017 ook de elektrische bestelauto toegevoegd.

 

Als je dit jaar een nieuwe elektrische bestelauto aanschaft, kun je naast de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) vanaf 1 januari 2017 ook in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Zo behaal je een fors fiscaal voordeel.

 

De KIA is afhankelijk van het totaal aan investeringen in een jaar. De KIA voor 2017 bedraagt:

 

Vanaf Tot en met Bedraagt de KIA

 

-

€ 2.300,- € 0
€ 2.301,- € 56.192,- 28% van het investeringsbedrag

€ 56.193,-

€ 104.059,- € 15.734,-
€ 104.060,- € 312.176,- € 15.734,- verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 104.059,- te boven gaat.
€ 312.177,- - € 0,-

 

De MIA bedraagt voor elektrische bestelauto's 36% van het investeringsbedrag. De elektrische bestelauto kan voor ten hoogste € 75.000 van het investeringsbedrag in aanmerking komen voor de MIA en Vamil. Let op deze investering moet je tijdig melden bij RVO.nl

 

Het oplaadpunt voor je elektrische bestelauto komt in aanmerking voor de KIA als het investeringsbedrag groter is dan € 2.300 en voor de MI/Vamil als het investeringsbedrag groter is dan € 2.500. Let op voor de MIA en Vamil moet je deze investering apart melden bij RVO.nl.

 

De Vamil biedt de mogelijkheid om de elektrische bestelauto direct na aanschaf voor 75% af te schrijven. Zo worden de afschrijvingslasten naar voren gehaald. Let op de volgende jaren kan er dan minder afgeschreven worden. Het gaat hier dus om een (beperkt) liquiditeitsvoordeel.

 

De aanschaf van een elektrische bestelauto van € 50.000 excl. btw, levert je een aftrekpost op van:

 

KIA, 28% van € 50.000,-*    € 14.000,-
MIA, 36% van € 50.000,-    € 18.000,-
Vamil, 75% van € 50.000,-    € 37.500,-
Totaal    € 69.500,-

* je hebt verder geen andere investeringen gedaan in 2017.

 

Je moet melding maken van je voornemen om de MIA/Vamil toe te passen in je belastignaangifte. Zowel voor de MIA als de Vamil regeling geldt dat de melding binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting ingediend moet zijn. Het aangaan van een investeringsverplichting is bijvoorbeeld de datum van de opdrachtbevestiging. De aanvraag moet ingediend worden via het eLoket van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Informeer ook bij je gemeente of provincie of er lokaal of regionaal subsidieregelingen zijn voor elektrische voertuigen en oplaadpunten. Vaak wordt dit vergeten. Let op als je subisdie ontvangt, moet je dit bedrag aftrekken van de aanschaf- of voortbrengingskosten. Informeer naar subsidieregelingen voordat je de koop of lease afsluit. Voor de meeste regelingen geldt namelijk de voorwaarden dat je de subsidie niet achteraf kunt aanvragen. 

 

 

 

 

Terug