nieuws

extra verhoging heffingsvrij vermogen voor ouderen vervalt in 2016

nieuws >>

Heb je vermogen? Dan betaal je daar belasting over. Maar niet over je hele vermogen. Er geldt een vrijstelling. Dat wil zeggen dat je alleen belasting betaald over het deel van je vermogen dat boven een bepaald bedrag uitkomt. Dit bedrag heet heffingsvrij vermogen.

 

Als AOW-gerechtigde kun je tot en met 2015 recht hebben op een extra verhoging van het heffingsvrij vermogen. Dit wordt ook wel de ouderentoeslag genoemd. Die extra verhoging van het heffingsvrij vermogen vervalt vanaf 2016 omdat het kabinet de belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen voor iedereen gelijk wil trekken. Ouderen met vermogen worden voortaan dus hetzelfde behandeld als andere burgers met vermogen.

 

Het vervallen van de extra verhoging van het heffingsvrij vermogen heeft alleen gevolgen voor je als je deze in 2015 krijgt. Dat is het geval als je aan de volgende 3 voorwaarden voldoet.

 

* Je hebt de AOW-leeftijd of je bereikt deze leeftijd in 2015.

* Je inkomen uit werk en woning (box 1) is € 20.075 of lager.

* Je vermogen op 1 januari 2015 is hoger dan € 21.330.

  Of je gezamelijk vermogen is hoger dan € 42.660 als je een partner hebt. 

 

 

Terug