nieuws

de erfenis, zó zit het!

nieuws >> Belasting

Volgens het huidige erfrecht krijgt de langstlevende van een echtpaar de beschikking over de hele erfenis. De kinderen krijgen nog niets in handen, ze houden hun erfdeel tegoed. Pas na het overlijden van beide ouders is de volledige nalatenschap voor hen. Dit is zoals de meeste paren het willen en daarom is het zo in de wet vastgelegd.


Belasting besparen met schenken
Bij het verdelen van de erfenis is de fiscus een niet te vermijden gast. Hoe groter de erfenis, des te meer successierechten betalen de erfgenamen aan de belastingdienst. Veel ouders en grootouders schenken daarom liever aan hun toekomstige erfgenamen. Daarmee besparen ze hun erfgenamen belasting en ze kunnen er op die manier zelf getuige van zijn dat het geld goed besteed is.
 

Toch een testament
Wie van het wettelijke erfrecht wil afwijken, moet een testament maken. Een testament is aan te raden als je:

  • Samenwoont. Je bent dan niet automatisch elkaars erfgenaam.
  • Een vriend, vriendin of goed doel wilt laten erven.
  • Wilt voorkomen dat je erfenis bij een schoondochter of – zoon terechtkomt.
  • Een kind wilt onterven.
  • Kinderen uit een vorig huwelijk heeft.
  • Stiefkinderen wilt laten erven.

 

Alleenstaanden
Geen partner en geen kinderen? Dan gaat de nalatenschap naar boers, zussen en ouders, of – als broers en zussen zijn overleden – naar neefjes en nichtjes.  Deze erfgenamen betalen ook in 2011 een veel hoger tarief aan successierechten dan eigen kinderen. Wil je dat voorkomen, dan kun je per testament een goed doel benoemen.
 

Belastingvrij schenken: meer mogelijkheden in 2011
Door de sinds 1 januari 2010 ingevoerde aanpassingen van de successiewet, verandert de belasting die je over erfenissen en schenkingen gaat betalen. De manier van belasten is nu gelukkig eenvoudiger omdat er nog maar twee groepen zijn: de eigen kinderen en alle anderen. Boven de geplande vrijstelling in 2011 ( €5.030 voor kinderen ) betalen kinderen 10% schenkingsrecht over de eerste €118.708. Over de rest heft de fiscus 20%. Alle kinderen betalen boven de vrijstelling ( € 2.012 ) 30% over de eerste € 118.708 en 40% over het meerdere. Is een kind tussen de 18 en 35 jaar? Dan mogen ouders hun kind eenmalig € 24.000 belastingvrij schenken. En de vrijstelling kan zelfs oplopen tot € 50.000 als het kind het geld gebruikt voor de aanschaf van een eigen woning, verbetering en onderhoud van een eigen woning, afkoop erfpacht, aflossing eigen woningschuld of een buitengewone studie.

 

Voor meer informatie over dit onderwerp kun je uiteraard contact met ons opnemen.

 

 

Terug