nieuws

als je als ondernemer gaat scheiden

nieuws >>

 

Als je als ondernemer gaat scheiden komen er veel zaken op je af, maar wat komt er nu precies bij kijken? Hieronder bespreken wij in grote lijnen welke stappen er te herkennen zijn.

 

Inventarisatie

Van groot belang is de inventarisatie van alle aspecten die spelen bij deze echtscheiding. De continuïteit van de onderneming dient gewaarborgd te worden. Immers er zijn veel meer belanghebbenden, zoals bijvoorbeeld het personeel. Daarnaast is het voor de toekomst voor beide (ex) partners ook de basis voor een financïele zekerheid.

 

Waarde van de onderneming

Wannneer de (aandelen in) onderneming in de huwelijkse gemeenschap valt, is de waarde van de onderneming van belang voor het opstellen van de vermogensrechtelijke verdeling. Tevens kan de onderneming als een inkomensbron worden gezien en is derhalve van invloed op het bepalen van de hoogte van de alimentatie. Voor de waardebepaling wordt in beginsel niet afgeweken van de gebruikelijke waarderingsmethoden.

 

Pensioenen

Dit is wellicht één van de lastigste onderwerpen. Er is de nodige wet- en regelgeving op dit gebeid, zoals pensioenverevening en conversie. In de huidige volgen de wijzigingen in de pensioenen zich in rap tempo op. Is het pensioen in eigen beheer opgebouwd en moet het deel van de partner afgestort worden, dan levert dit in veel gevallen een aanmerkelijke aanslag op de liquiditeitspositie van de onderneming. Van belang hierbij is ook: zijn de berekeningen juist en worden de juiste bedragen afgestort.

 

Juridische zaken

Er kleven talloze juridische aspecten aan een echtscheiding, zoals: het huwelijkse goederenregime, het echtscheidingsconvenant, ontslag uit de hoofdelijkheid bij de eigen woningfinanciering ( of andere financieringen), decharge bestuurder, boedelverdeling etc.

 

Fiscaliteit

Alle oplossingen zullen fiscaal getoetst moeten worden, zodat (onverwachte) claims bij de partners uitblijven en risico's daarop beheersbaar zijn. Dat geldt overigens ook voor de juiste toerekening van de kosten van de adviseur(s) die betrokken is (zijn) bij deze echtscheiding.

 

 

 

Terug