begeleiding en advies bij het opstarten van een eigen onderneming

Wie voornemens is een eigen onderneming te starten, heeft vaak veel behoefte aan advies, informatie en begeleiding. Veel ondernemers beginnen voor een eerste oriëntatie op de website van de Kamer van Koophandel of op de website van de Belastingdienst.

 

In veel gevallen is echter een persoonlijk advies en begeleiding van veel meer waarde dan de veelal algemene informatie die je op internet kunt vinden. Voor deze persoonlijke aanpak kun je uiteraard bij ons terecht. Wij kunnen je informeren over alle aspecten die bij het starten van een onderneming (en specifiek in jouw bedrijfstak) van belang zijn. Daarbij rijken wij je ook informatie en links aan zodat je niet zelf het wiel hoeft uit te vinden en je je volledig kunt richten op het starten van je eigen bedrijf c.q het ondernemen.

 

Wij weten uit eigen ervaring hoeveel tijd het je als ondernemer kost om een goede start met je bedrijf te maken, aangezien je je naast het uitvoeren van lopende opdrachten, ook moet gaan bezighouden met het binnenhalen van nieuwe opdrachten, het factureren van uitgevoerde werkzaamheden, het opbouwen van een netwerk en het verzorgen van je administratie.

 

Onze ervaring is dat met name dit laatste onderwerp weleens als ondergeschikt belang wordt gezien. Om toch aan alle verplichtingen op dit gebied te kunnen voldoen bieden wij je de mogelijkheid je administratie uit te besteden, tegen een zeer gunstig tarief. Dit bespaart een hoop tijd en inspanning waardoor je je volledig kunt bezig houden met dat waar je écht goed in bent.

 

Afhankelijk van de omvang van je onderneming ontvang je periodiek een financieel verslag van ons, waaruit je kunt opmaken wat je financiële positie is, hoeveel uitstaande vorderingen en schulden je nog hebt en aan welke belastingverplichtingen je nog moet voldoen. Tevens kunnen wij aan de hand van de door ons gevoerde administratie de aangifte omzetbelasting voor je verzorgen en kunnen wij na afloop van het boekjaar voor jouw onderneming een balans en winst- en verliesrekening, danwel jaarrekening opstellen.

 

Deze balans en winst- en verliesrekening c.q. jaarrekening is eveneens noodzakelijk voor de aangifte inkomstenbelasting. Ook deze kunnen wij voor je verzorgen. Het grote voordeel als je de aangifte inkomstenbelasting door ons laat verzorgen is dat wij alle ins en outs van je onderneming kennen en dat wij zeer goed op de hoogte zijn van alle fiscale regelingen en fiscale voordelen die voor jou als ondernemer op dat moment voordelig kunnen zijn.

 

Als na verloop van tijd blijkt dat je onderneming zo sterk is gegroeid dat je de werkzaamheden niet meer alleen kunt uitvoeren, dan kunnen wij je ook in dit traject verder begeleiden (bijvoorbeeld door het opstellen van arbeidscontracten, het verzorgen van de salarisadministratie, maar ook advies op het gebied van een nieuwe rechtsvorm (bijv. BV of VOF) 

 


Tot slot kunnen wij je tevens terzijde staan bij financieringsaanvragen. Dit doen wij onder meer door advies over het soort financiering, het opstellen van prognoses, het begeleiden van de gesprekken bij de bank en, indien noodzakelijk, het bijstaan bij het opstellen van een ondernemingsplan. De praktijk heeft uitgewezen dat de aanwezigheid c.q. bemoeienis van een accountant bij een financieringsgesprek vaak als positief wordt ervaren. Zowel door de financieringsinstelling als de aanvrager van de financiering.

 

Als je in onze diensten en service geïnteresseerd bent kunt je uiteraard contact met ons opnemen voor een vrijblijvend gesprek.