werkzaamheden op het gebied van jaarrekeningen

De jaarrekening is het financiële eindverslag van je bedrijf. Een jaarrekening moet de lezer ervan voldoende inzicht geven in de financiële situatie van de onderneming. Wat zegt een jaarrekening over de ontwikkeling van je bedrijf? Wat kun je niet uit de jaarrekening halen? Voor wie is de jaarrekening eigenlijk?

 

De jaarrekening is een financieel eindverslag van je onderneming dat je elk jaar opstelt. De jaarrekening sluit aan op je administratie en die sluit weer aan op boekstukken zoals bonnen, facturen en bankafschriften. Bij grotere bedrijven vanaf een bepaalde omvang (wat betreft werknemers, omzet of balanstotaal) moet een accountant de jaarrekening goedkeuren.

 

De jaarrekening bestaat uit drie verschillende onderdelen:


• De balans per einde boekjaar
• De resultatenrekening over het boekjaar
• Een toelichting op de balans en de resultatenrekening

 

 

Wat zegt een jaarrekening over de ontwikkeling van je bedrijf?


Wat betekenen al die cijfers nu voor jouw bedrijf? Voor ons is het gesneden koek, maar voor jou als ondernemer kan het abacadabra zijn. Daarom spreken wij, indien je daaraan behoefte hebt, de jaarrekening nadat hij klaar is met je door. Onderwerpen die we tijdens de bespreking behandelen zijn ontwikkeling van het resultaat, ontwikkeling van de liquditeit en solvabiliteit, kasstromen en de inhoud van belangrijke posten in de jaarrkening.

 

Met deze bespreking trachten we je meer inzicht te geven in de ontwikkelingen, zodat je besluiten kunt nemen over de toekomst van je onderneming.

 

Wat kun je niet uit een jaarrekening halen?


Voorspellingen voor de toekomst kun je er niet uithalen. De jaarrekening geeft wel een overzichtelijk beeld van de financiële situatie van je onderneming in het verleden en de mogelijke gevolgen voor de toekomst. Maar pas op! Staar je niet blind op dit rapport. Er wordt niets gezegd over je strategie, schommelingen in de branche, de ontwikkeling van de diensten die je verkoopt en dergelijke.Voor wie is de jaarrekening eigenlijk?

 

 -    Persoonlijk

De jaarrekening geeft een duidelijk overzicht van de financiële gang van zaken. Je kunt dus als ondernemer precies zien hoeveel winst of verlies je hebt gemaakt in het afgelopen boekjaar. Natuurlijk staan al dit soort gegevens ook in je administratie, maar dat is toch een stuk minder overzichtelijk. Ook bij (potentiële) opdrachtgevers kun je beter voor de dag komen met een professioneel opgesteld zakelijk rapport. Bovendien wordt het je via de jaarrekening gemakkelijk gemaakt om je eigen onderneming te vergelijken met dat van branchegenoten. In een jaarrekening zie je door de uniforme kostenposten goed hoe een onderneming zijn geld besteedt.


-    Belastingdienst
Iedere ondernemer dient financiële verantwoording af te leggen aan de Belastingdienst. De gegevens uit de jaarrekening zijn de basis voor het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting of de winstaangifte inkomstenbelasting voor ondernemers. Voorts kan de Belastingdienst bij een controle of onderzoek de jaarrekening opvragen, omdat daarin de belangrijkste toelichtingen op de balans en resultatenrekening worden vermeld. Bij een eventuele controle kijkt de Belastingdienst aan de hand van de jaarrekening of je alles hebt gedaan conform de geldende regels. Als er op basis van de jaarrekening onduidelijkheden zijn, dan zal de Belastingdienst je administratie erbij pakken en desnoods ook de bonnen en bankafschriften die erbij horen.


-    Banken
Soms moet je financiële verantwoording afleggen aan externe financierders. Als je een flinke som geld hebt geleend of wilt gaan lenen om je bedrijf verder te helpen, maar ook bijvoorbeeld voor het afsluiten van een hypotheek voor je huis is het eigenlijk niet meer dan logisch dat de bank een soort garantie van je wil. Banken vragen in dit geval veelal naast de aangifte inkomstenbelasting ook om de officiële jaarrekening van de afgelopen 3 jaren.
 

Mocht je geld geleend hebben of geld willen lenen voor je bedrijf, dan eisen banken tegenwoordig veelal ieder jaar standaard een jaarrekening. Dit om te zien hoe vermogend je onderneming is ten opzichte van het jaar daarvoor. Op die manier kan de bank extra zekerheden eisen als het slecht gaat, maar ook besluiten om in de toekomst vaker leningen te verschaffen, omdat het zo goed gaat.

 

-    Kamer van Koophandel

Als B.V. ben je verplicht je jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel voor een bepaalde datum. Indien je niet aan deze eis voldoet bega je een economisch delict waarop een flinke boete staat. Afhankelijk van de omvang van je vennootschap moet je of de volledige jaarrekening deponeren of kan je volstaan met een beperkte jaarrekening, publicatierapport genaamd.