opstellen van begrotingen

Voor de aanschaf van een huis, lease-auto of lening voor de zaak wil de financierder vaak inzicht in je financiële situatie voor de toekomst. Hiervoor heb je een begroting nodig (een inschatting van de opbrengsten en kosten).

 

Banken, leasemaatschappijen en financierders zien vaak een door een accountant opgestelde begroting (indien de cijfers dit uiteraard toelaten) als een goede onderbouwing van een aan te vragen lening c.q. financiering. Dit wil niet altijd zeggen dat de financierder de lening c.q. financiering toekent, maar de begroting wordt wel als betrouwbaar document gezien.

 

Mocht je een begroting nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen en wij staan je graag bij.