advies op het gebied van administratieve organisatie en interne beheersing

Bij groei van een organisatie ontstaat er vaak behoefte aan delegeren van werkzaamheden op verschillende niveaus. Dit heeft impact op de rol van het management én de medewerkers. Om als management in control te blijven is het noodzakelijk ook ten aanzien van de administratie een aantal zaken te formaliseren. Dit betekent niet dat je een formele organisatie wordt, maar wel dat duidelijk wordt wie waarvoor verantwoordelijk is.

 

Administratiekantoor VFM kan je adviseren hoe je je organisatie in control kunt krijgen en houden en kunt voorkomen dat er middelen aan je onderneming worden onttrokken zonder dat je daar zicht op hebt.

 

Naast het genereren van bedrijfsinformatie is het van belang om het informatievoorzieningproces, vanaf het verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens tot en met het verstrekken van informatie, goed te organiseren en te structureren. Oftewel, je administratieve organisatie dient goed te zijn ingericht, alsmede dient er een systeem van interne controles te worden opgezet om de betrouwbaarheid van je informatievoorziening te garanderen.

 

Wij kunnen je ondersteunen bij het ontwerpen, implementeren en beschrijven van je administratieve organisatie en interne controlesysteem. Deze ondersteuning kan zich onder andere toespitsen op het opzetten van een AO-plan, het aansturen van AO-projecten, het verbeteren en implementeren van processen, het beschrijven van de AO en het opzetten van een intern controle systeem. Het concept van een lerende organisatie is met name bij deze trajecten van belang aangezien de mensen zelf de procedures in onze visie moeten vormgeven en tenslotte ook uitvoeren.

 

Wij begeleiden dit proces door het personeel in staat te stellen kritisch na te denken over hun eigen processen en vervolgens samen tot de best werkende procedures en interne controles te komen. Het implementeren van een verbeterde procesgang vinden wij overigens belangrijker als een uitputtende beschrijving van de administratieve organisatie. Het beschrijven mag immers geen doel op zich worden, maar blijft slechts een hulpmiddel!


Helaas merken we nog te vaak dat dit proces betrekkelijk laat wordt geïmplementeerd, dat wil zeggen wanneer de organisatie al dusdanig groot is dat het hele proces zeer lang in beslag neemt, terwijl als je het AO-plan implementeert als de organisatie nog betrekkelijk doorzichtig is, dit een veel eenvoudig traject is.