administratieve diensten

Het zelf voeren van de administratie is hip en kostenbesparend. Met name vanwege dit laatste punt proberen veel ondernemers het tegenwoordig zelf te doen. Vaak wordt gedacht dat je met een (online) boekhoudpakket en wat boekhoudkennis al een aardig eind op weg bent. Maar is dat nu ook wel zo? Natuurlijk kun je een hoop zelf doen, maar wie wijst je op de geldende wetten en regels, fiscale valkuilen en mogelijke onjuistheden? Uiteindelijk zal de Belastingdienst dit bij een eventuele controle doen, alleen is de insteek dan veelal het ontdekken van te weinig afgedragen belasting in plaats van het teruggeven van het teveel afgedragen belastinggeld.

 

Zelf doen! Er valt absoluut iets voor te zeggen. Alles wat je zelf doet, kost je minder geld en bovendien heb je te allen tijde en overal ter wereld inzicht in je eigen administratie. Maar tegenover deze voordelen staan ook nadelen. Mogelijk worden onjuistheden te laat ontdekt, waardoor je geconfronteerd kan worden met naheffingsaanslagen van de Belastingdienst. Je accountant is meer tijd kwijt aan het controleren van de door jouw gevoerde administratie, tijd die veelal tegen een hoger tarief wordt doorberekend dan het tarief waarvoor je administratie wordt gevoerd. En voor het voeren van je administratie heb je tijd nodig. Tijd die je soms beter in je eigen werk kan stoppen of aan je gezin kan besteden.

 

Voor ons zijn de mogelijke nadelen belangrijker dan de voordelen die je ermee denkt te behalen. Daarom hebben wij geen online-boekhoudpakket. Wij doen de administratie op een wijze die zichzelf bewezen heeft. Je bent dan inderdaad iets duurder uit voor het voeren van je administratie (t.o.v. een online-boekhoudpakket), maar het opstellen van je jaarrekening kunnen wij tegen een goedkoper tarief aanbieden. Dit omdat bij het opstellen van de jaarrekening door ons minder gecontroleerd hoeft te worden. Hierdoor zal je per saldo goedkoper uit zijn.

 

Uiteraard is het ook mogelijk om zelf de administratie te voeren met een boekhoudpakket naar keuze. Een periodieke check-up van je administratie door een professional is dan zo'n slecht idee nog niet. Zo voorkom je eventuele naheffingen bij een controle van de belastingdienst en kan je tijdig bijgestuurd worden zodat mogelijke onjuistheden niet het hele jaar voortduren.

 

Je kunt bij ons terecht voor diverse vormen van administratieve dienstverlening. Deze dienstverlening betreft ondermeer: 

 

 

Voor een inhoud van de werkzaamheden die wij in dit kader voor je kunnen doen, verwijzen we naar het betreffende onderwerp aan de linkerzijde van deze pagina.