midden- en kleinbedrijf

Zoals reeds gemeld richt VFM zich bij het verlenen van haar diensten op ondernemingen en vennootschappen in het Midden- en Kleinbedrijf.

 

De hoofdactivititeit van VFM bestaat voornamelijk uit administratieve en fiscale dienstverlening aan ondernemingen en vennootschappen in het MKB. Op dit gebied begeleiden wij circa 250 bedrijven en instellingen bij het voeren van de (salaris)administratie, het verzorgen van de belastingaangiften (LH, BTW, VpB) en het voldoen aan andere (wettelijke) verplichtingen. Deze bedrijven zijn actief in diverse branches en hebben verschillende rechtsvormen (zoals Eenmanszaken, Vennooschappen onder Firma, Besloten Vennootschappen, Stichtingen, Gemeenten, etc).


De werkzaamheden die door ons worden verricht bestaan ondermeer uit:

 

-    het verwerken en/of beoordelen van financiële administraties

-    het verzorgen van salarisadministraties

-    het controleren, beoordelen of samenstellen van jaarrekeningen

-    het verzorgen van belastingaangiften

-    het geven van fiscale, administratieve en organisatorische adviezen

-    het verzorgen van financieringaanvragen

-    het opstellen van prognoses en begrotingen

-    het afgeven van accountantsverklaringen

-    het begeleiden bij aan- en verkoop van ondernemingen

-    het adviseren en begeleiden bij het opstarten van een eigen onderneming

-    het adviseren over rechtsvormen, financieringsstructuren en subsidies

-    het begeleiden bij het opstellen van een ondernemingsplan

-    het uitvoeren van interim management

-    het adviseren omtrent maatregelen van administratieve organisatie en interne beheersing

 

Een uitleg wat de verschillende werkzaamheden inhouden vind je in het menu aan de linkerzijde van deze pagina. Mocht je daarnaast meer informatie willen, dan verzoeken wij je contact met ons op te nemen.