accountantsverklaringen

Bij Accountants- en Administratiekantoor VFM kun je ook terecht voor andere soorten accountantsverklaringen dan degene genoemd onder werkzaamheden op het gebied van de jaarrekening.

 

Een accountantsverklaring wordt vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. Een notaris of mogelijke opdrachtgever verplicht de ondernemer om een accountantsverklaringen aan te leveren.

 

De soorten accountantsverklaringen die wij o.a. af kunnen geven zijn:

 

-    Verklaringen inzake toekomstgerichte informatie

-    Inbrengverklaringen bij de oprichting van een B.V.

-    Verklaringen bij investeringssubsidies uit hoofde van de IPR-regeling of Stiporegeling

-    Verklaringen terzake van het juist, tijdig en volledig voldoen aan de belastingverplichtingen

     (bijvoorbeeld ten behoeve van opdrachtgevers, veelal gebruikt bij ICT bedrijven)

-    Subsidieverklaringen

 

Indien je een van bovenstaande verklaringen nodig hebt of hierover vragen hebt, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.